• Η ευθύνη της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Gkirinis.gr, δεν επεκτείνεται σε τυχόν σφάλματα στις φωτογραφίες των προϊόντων και στα χαρακτηριστικά αυτών που αποτελούν ανάρτηση στην ιστοσελίδα, ούτε μπορεί να διασφαλίσει την απουσία λαθών, τα οποία μπορεί να οφείλονται σε ανθρώπινο λάθος ή ανακριβή στοιχεία από προμηθευτές της. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Gkirinis.gr αποποιείται κάθε εγγύησης ρητής ή νοούμενης και κάθε ευθύνης στο βαθμό που επιτρέπει η κείμενη νομοθεσία, όσον αφορά την ακρίβεια των πληροφοριών της ιστοσελίδας.
 • Αν και παρουσιάζονται αναλυτικά και λεπτομερώς τα προϊόντα, λόγω της διαδικτυακής μορφής του προγράμματος περιήγησης, ενδεχομένως να υπάρξουν αποκλίσεις στην απεικόνιση των ειδών ή στις χρωματικές αποχρώσεις, λόγω διαφορών στις αναλύσεις της κάθε οθόνης. Οι φωτογραφίες των ειδών και οι χρωματισμοί εξυπηρετούν τον σκοπό της αναπαράστασης και δεν φέρουμε ευθύνη για τυχόν αναντιστοιχίες τέτοιου είδους. Ενδέχεται η συσκευασία των ειδών να διαφέρει από τη συσκευασία της φωτογραφίας. Το βάρος, η διάσταση και η χωρητικότητα παρουσίαζονται κατά προσέγγιση. Για οποιαδήποτε απορία ο ΠΕΛΑΤΗΣ μπορεί να επικοινωνήσει με το τμλημα πωλήσεων. Πάντα υπάρχει ο παράγοντας του «ανθρώπινου» λάθους κατά τη διαδικασία ενημέρωσης και καταγραφής των χαρακτηριστικών και των τιμών των προϊόντων. Ο ΠΕΛΑΤΗΣ θα πρέπει να ελέγχει την τελική τιμή πώλησης πριν την αποστολή της παραγγελίας του.
 • Κανένα προϊόν δεν είναι μεταχειρισμένο, ελαττωματικό ή κατώτερης ποιότητας. Φροντίζουμε για τον ποιοτικό έλεγχο και τη σωστή αποστολή ενός προϊόντος.
 • Στα πλαίσια της καλής πίστεως και για τη δική σας προστασία σας παρακαλούμε, εφόσον διαπιστώσετε, ότι κάποιο προϊόν προσφέρεται σε ασυνήθιστα χαμηλή ή υψηλή τιμή σε σχέση με την αγοραία αξία του ή διαπιστώσετε οποιαδήποτε άλλη ανακρίβεια ή σφάλμα, πριν προχωρήσετε στην παραγγελία του να επικοινωνείτε μαζί μας.
 • Η ΕΤΑΙΡΙΑ Gkirinis φροντίζει για τον ποιοτικό έλεγχο και τη σωστή αποστολή ενός προϊόντος. Παρόλα αυτά, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε απόλυτα για τη μη ύπαρξη οποιουδήποτε ελαττώματος. Κατά την παραλαβή της παραγγελίας σας, επιθυμητό ως προς το συμφέρον και των δύο πλευρών και την επίτευξη του καλύτερου αποτελέσματος είναι να γίνετε έλεγχος ως προς την κατάσταση, την ορθότητα και την ποσότητα των πωλούμενων προϊόντων, προκειμένου να διαπιστωθούν τυχόν εμφανή ελαττώματα ή παραλείψεις (π.χ. σπασμένο εμπόρευμα, τυχόν ποσοτικό έλλειμμα ή πλεόνασμα ή διαφορετικό προϊόν από αυτό που έχει παραγγελθεί κλπ).

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ:

 • Σε περίπτωση πρόθεσης υπαναχώρησης από τον ΠΕΛΑΤΗ, αυτός οφείλει να επικοινωνήσει με την ΕΤΑΙΡΕΙΑ Gkirinis.gr, είτε τηλεφωνικά στο 210.4913.458, είτε μέσω email στο mixalis.gkirinis@gmail.com Ανάλογα με το στάδιο εξέλιξης της παραγγελίας σας, θα ενημερωθεί για τις επιλογές που έχει.
 • Ο ΠΕΛΑΤΗΣ σε περίπτωση υπαναχώρησης οφείλει αυστηρά εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα που θα δηλώσει ότι υπαναχωρεί, να επιστρέψει τα αγαθά, (δείγματα ή εμπορεύματα) στην έδρα της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Gkirinis.gr .
 • Τα έξοδα για την επιστροφή των αγαθών επιβαρύνουν τον ΠΕΛΑΤΗ.
 • Το προϊόν που επιστρέφεται από τον ΠΕΛΑΤΗ, θα πρέπει να μην έχει αποσφραγιστεί, παραβιασθεί ή χρησιμοποιηθεί μερικώς ή ολικώς, να περιέχει το σύνολο των εξαρτημάτων, των συνοδευτικών εντύπων και να μην έχει καταστραφεί η συσκευασία του.
 • Η επιστροφή του προϊόντος θα πρέπει να συνοδεύεται από το πρωτότυπο παραστατικό αγοράς του (τιμολόγιο ή απόδειξη λιανικής πώλησης), με τα στοιχεία του ΠΕΛΑΤΗ να αναγράφονται στο παραστατικό.
 • Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιστροφή του προϊόντος είναι να μην εκκρεμούν έξοδα μεταφοράς για οποιοδήποτε λόγο.
 • Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Gkirinis.gr δεσμεύεται να επιστρέψει τα χρήματα εντός 14 ημερών από την ημέρα παραλαβής των προϊόντων, εφόσον έχουν τηρηθεί οι παραπάνω διαδικασίες και ισχύει από την ημέρα που θα έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία παραλαβής και ελέγχου.
 • Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Gkirinis.gr διατηρεί καλόπιστα το δικαίωμα υπαναχώρησης, σε περίπτωση λάθους στην ιστοσελίδα.

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ

 • Το δικαίωμα υπαναχώρησης που προβλέπεται στα άρθρα 3ε έως 3ια του ΦΕΚ Ζ1-891 με Αρ. Φύλλου 2144/ τεύχος δεύτερο για τις εξ αποστάσεως και εκτός εμπορικού καταστήματος συναπτόμενες συμβάσεις, δεν ισχύει σύμφωνα με τον νόμο στις ακόλουθες περιπτώσεις:
 • Για συμβάσεις παροχής υπηρεσιών μετά την ολοκλήρωση της υπηρεσίας (π.χ. εκτύπωση), εφόσον η εκτέλεση ξεκίνησε κατόπιν ρητής έγγραφης συγκατάθεσης του καταναλωτή (email), όπου υπάρχει εκ μέρους του ΠΕΛΑΤΗ αναγνώριση απώλειας του δικαιώματος υπαναχώρησης, όταν η σύμβαση εκτελεσθεί πλήρως από τον προμηθευτή.
 • Την προμήθεια αγαθών ή παροχή υπηρεσιών, όταν η τιμή των οποίων εξαρτάται από διακυμάνσεις της χρηματαγοράς που δεν είναι δυνατόν να ελεγχθούν από τον προμηθευτή και ενδέχεται να έχουν αλλάξει εντός της προθεσμίας υπαναχώρησης.
 • Την προμήθεια σφραγισμένων αγαθών, που για λόγους προστασίας της υγείας ή για λόγους υγιεινής δεν είναι επιστρέφονται. Ειδικά όταν αυτά έχουν αποσφραγιστεί μετά την παράδοση.
 • Την προμήθεια αγαθών, τα οποία μετά την παράδοση, από τη φύση τους είναι αναπόσπαστα αναμεμειγμένα με άλλα στοιχεία.

ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΣΕ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΑΚΟΜΑ ΠΑΡΑΔΟΘΕΙ,
ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΔΕΚΤΗ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ:

 • Όταν τα παραγγελθέντα προϊόντα χρειάζονται κατασκευή ή επεξεργασία ή είναι διαθέσιμα κατόπιν παραγγελίας και έχει προχωρήσει η διαδικασία παραγωγής, είτε αυτά έχουν κατασκευαστεί μερικώς είτε ολικώς.
 • Όταν κατ΄ εντολή του ΠΕΛΑΤΗ, η ΕΤΑΙΡΙΑ Gkirinis.gr έχει ήδη παραλάβει ή δεσμεύσει τα παραγγελθέντα είδη, όταν απαιτείται παραγγελία για αυτά.
 • Αν η υπαναχώρηση γίνει, όταν η παραγγελία έχει ήδη αποσταλεί δεν υπάρχει δυνατότητα ακύρωσης. Ο ΠΕΛΑΤΗΣ θα πρέπει να παραλάβει τα προϊόντα και στη συνέχεια να κάνει χρήση του δικαιώματος υπαναχώρησης για την επιστροφή των προϊόντων, ακολουθώντας τις προαναφερόμενες διαδικασίες. Σε κάθε περίπτωση, ο αγοραστής είναι υπεύθυνος και θα αποζημιώσει την ΕΤΑΙΡΙΑ Gkirinis.gr , για τυχόν ζημιές που προκλήθηκαν από την μη παραλαβή της παραγγελίας, με την επιφύλαξη όλων των άλλων δικαιωμάτων της ΕΤΑΙΡΙΑΣ μας Gkirinis.gr. Η ΕΤΑΙΡΙΑ Gkirinis.gr διατηρεί το δικαίωμα ακύρωσης και άρνησης παράδοσης της παραγγελίας σε πελάτη, αν εκείνος εκδηλώσει ανέφικτες ή παράλογες απαιτήσεις ή επιδείξει αγενή ή προσβλητική συμπεριφορά. Στην περίπτωση που έχει καταβληθεί προκαταβολή ή προεξόφληση της παραγγελίας, το καταβληθέν ποσό επιστρέφεται άμεσα από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ Gkirinis.gr.
 • Σε περίπτωση υπαναχωρήσεων κατ΄ επανάληψη ή όταν η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Gkirinis.gr κρίνει πως υπάρχει κατάχρηση από τον καταναλωτή του δικαιώματος υπαναχώρησης ή δρα κακόπιστα δύναται να αρνηθεί την επιστροφή ολόκληρης της παραγγελίας ή μέρους αυτής. Αυτό ισχύει ακόμα και σε περίπτωση που οι υπόλοιπες προϋποθέσεις και όροι πληρούνται.

ΤΙΜΕΣ ΚΑΙ OΡΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

 • Τα Προϊόντα, οι τιμές, καθώς και οι όροι αποστολής είναι αυτοί που αποτυπώνονται στην επιβεβαίωση της Παραγγελίας.
 • Η εξόφληση γίνεται κατά την παραλαβή με τον εκάστοτε συμφωνηθέν τρόπο.
 • Τα έξοδα αποστολής επιβαρύνουν τον ΠΕΛΑΤΗ και τα προϊόντα ταξιδεύουν για λογαριασμό, ευθύνη και κίνδυνο του αγοραστή.
 • Η παραγωγική διαδικασία ξεκινά, αφού προηγηθεί ενημέρωση για την κατάθεση της προκαταβολής.
 • Η ΕΤΑΙΡΙΑ Gkirinis.gr δεν φέρει ευθύνη για τυχόν φθορές των προϊόντων λόγω κακής μεταφοράς ή για τυχόν αποκλίσεις των χρωμάτων, καθώς η χρωματική και η ψηφιακή ανάλυση διαφέρει από οθόνη σε οθόνη.
 • Ο ΠΕΛΑΤΗΣ με την πραγματοποίηση της παραγγελίας αποδέχεται αυτόματα όλους τους όρους χρήσης και πληρωμής.
 • Ενδέχεται οι τιμές σε κάποιο προϊόν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση και η τιμή
  που δημοσιεύουμε να μην ισχύει πλέον κατά τη στιγμή της παραγγελίας. Σε αυτή την περίπτωση, η ΕΤΑΙΡΙΑ Gkirinis.gr θα επικοινωνήσει μαζί σας και θα σας ενημερώσει για την αλλαγή που έχει προκύψει. Ο ΠΕΛΑΤΗΣ διατηρεί το δικαίωμα ακύρωσης της παραγγελίας, αν υπάρχει διαφωνία με τη νέα τιμή του προϊόντος.

ΠΑΡΑΔΟΣΗ

 • Ο χρόνος παράδοσης εξαρτάται από το είδος της παραγγελίας.
 • Η παραγωγική διαδικασία διαρκεί έως 15 εργάσιμες ημέρες.
 • Δεν γίνονται αποστολές τις αργίες και τα Σαββατοκύριακα.
 • Η ΕΤΑΙΡΙΑ Gkirinis.gr δεν φέρει ευθύνη για τυχόν καθυστερήσεις στην εκτέλεση (συμπεριλαμβανομένης της παράδοσης), οι οποίες οφείλονται σε περιπτώσεις μη υπαιτιότητας της ή σε λόγους ανωτέρας βίας (απεργίες, προβλήματα των προμηθευτών /μεταφοράς /παραγωγής, διακυμάνσεις των συναλλαγματικών ισοτιμιών, κυβερνητικές ή νομοθετικές πράξεις και φυσικές καταστροφές) και θα δικαιούται παράταση εύλογου χρόνου για την εκτέλεση. Σε περίπτωση διάρκειας των ανωτέρω, σε διάστημα πλέον των 2 μηνών, η παρούσα Σύμβαση μπορεί να καταγγελθεί από οποιονδήποτε συμβαλλόμενο χωρίς αποζημίωση.

ΕΠΑΝΕΚΤΥΠΩΣΗ

 • Σε περίπτωση επανεκτύπωσης λόγω ορθογραφικού λάθους, ο ΠΕΛΑΤΗΣ ξαναχρεώνεται τα πάγια έξοδα (μεταφορικά, ΦΠΑ), αφού ο τελικός έλεγχος της μακέτας γίνεται από τον ίδιο.
 • Επιστροφές δεν γίνονται σε καμία περίπτωση αποδεκτές, καθώς όλα τα προϊόντα κατασκευάζονται και φτιάχνονται κατά προτίμηση και κατ’ επιλογή του πελάτη.
 • Για οποιαδήποτε ακύρωση της παραγγελίας από την ημερομηνία παραγγελίας ΔΕΝ γίνονται δεκτές και αρμόδια δικαστήρια για οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ ΠΕΛΑΤΩΝ – ΕΤΑΙΡΙΑΣ ορίζονται τα Δικαστήρια Πειραιώς.
 • Η ακύρωση παραγγελιών για προσωπικούς, ή οικογενειακούς λόγους ΔΕΝ γίνονται αποδεκτές από την ΕΤΑΙΡΙΑ Gkirinis.gr.

ΔΙΑΦΥΛΑΞΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 • Η ΕΤΑΙΡΙΑ Gkirinis.gr δεσμεύεται για τη διαφύλαξη των Προσωπικών Δεδομένων του ΠΕΛΑΤΗ σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο και η χρήση των στοιχείων του ΠΕΛΑΤΗ είναι μόνο για χρήση από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ Gkirinis.gr. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Gkirinis.gr διατηρεί αρχεία με τα προσωπικά στοιχεία, τα οποία αποστέλλει ο ΠΕΛΑΤΗΣ αποκλειστικά για λόγους επικοινωνίας, οικονομικούς και φορολογικούς. Ο ΠΕΛΑΤΗΣ μπορεί να επικοινωνήσει μαζί μας, προκειμένου να διασταυρώσει την ύπαρξη προσωπικού του αρχείου, τη διόρθωση αυτού, την αλλαγή του ή τη διαγραφή του.
 • Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Gkirinis.gr διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης και ανανέωσης των όρων και των προϋποθέσεων των συναλλαγών. Η τροποποίηση ή ανανέωση ισχύουν από την ενημέρωση του παρόντος κειμένου ως προς οποιαδήποτε αλλαγή.
 • Η παρούσα Σύμβαση θα διέπεται από το Ευρωπαϊκό και το Ελληνικό Δίκαιο, ιδίως τα νομοθετήματα που ρυθμίζουν θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο, τις πωλήσεις από απόσταση και την προστασία των καταναλωτών, και θα υπάγεται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων του Πειραιά.
 • Για την επίλυση κάθε διαφοράς από την παρούσα πώληση αποκλειστικά αρμόδια ορίζονται τα δικαστήρια Πειραιά.

Ευχαριστούμε για την προτίμησή σας.