ΛΑΜΠΑ LED SMD ΚΟΙΝΗ 10W Ε27 6500K 12V-24V AC/DC & 42V AC

5,40

ΛΑΜΠΑ LED SMD ΚΟΙΝΗ 10W Ε27 6500K 12V-24V AC/DC & 42V AC

ΛΑΜΠΑ LED SMD ΚΟΙΝΗ 10W Ε27 6500K 12V-24V AC/DC & 42V AC

Περιγραφή

ΛΑΜΠΑ LED SMD ΚΟΙΝΗ 10W Ε27 6500K 12V-24V AC/DC & 42V AC