ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 5m 3X1.5mm ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΑΦΩΝ

8,18

ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 5m 3X1.5mm ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΑΦΩΝ

ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 5m 3X1.5mm ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΑΦΩΝ

Περιγραφή

ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 5m 3X1.5mm ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΑΦΩΝ